CONDICIONS GENERALS DE VENDA A pianoscabezudo.com

 

Introducció

 

Article 1. Objecte

 

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de pianoscabezudo.com, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web pianoscabezudo.com

Aquestes Condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa. Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privacitat abans de confirmar la seva pagament per realitzar la comanda.

En utilitzar el lloc web pianoscabezudo.com o fer una comanda a través del mateix, Vostè és conscient de vinculació amb aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda. Aquestes Condicions podrien ser modificades, pel que ha de llegir abans d'efectuar cada comanda.

 

Article 2. Comanda

 

El fet de realitzar Vostè una comanda a pianoscabezudo.com equival a l'acceptació plena i sencera dels preus , de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda , que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs .

Vostè es compromet a només fer ús del lloc web pianoscabezudo.com per realitzar consultes o comandes legalment vàlids . També s'obliga Vostè a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte necessàries per portar a bon terme la venda i és conscient que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal ( veure la nostra Política de Privacitat) . Si No ens facilita tota la informació que necessitem , no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través de pianoscabezudo.com Vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament . Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en pianoscabezudo.com

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online fins al pagament. Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu electrònic en què li confirmem que el o els productes estan sent enviats (la Confirmació d'Enviament).

El contracte per a la compra d'un/s producte/s entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan li enviem aquesta Confirmació d'Enviament. Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d'Enviament. No estarem obligats a subministrar cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament dels mateixos en una Confirmació d'Enviament independent.

 

Article 3. Disponibilitat

 

Disponibilitat del servei: Els articles que s'ofereixen a través d'aquest lloc web estaran únicament disponibles a Espanya Peninsular, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

Disponibilitat dels productes: L'EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels articles. Però totes les comandes d'articles estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar informació sobre articles substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests articles substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués Vostè haver abonat.

 

Article 4. Lliurament

 

Lliurament dels productes: L'EMPRESA es compromet a lliurar els articles en perfecte estat a l'adreça de lliurament que vostè assenyali al formulari de comanda, excepte per a aquelles comandes que el sistema d'enviament escollit sigui la recollida a la botiga.

Vostè pot sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili ia una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre i quan el domicili de lliurament estigui situat a Espanya Peninsular o Balears. No es lliuraran comandes en apartats postals. Per tal d'optimitzar el lliurament, li agraïm a vostè que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l' horari laboral habitual.

L'EMPRESA realitza les seves enviaments mitjançant empreses de missatgeria de reconeguda solvència.

L'EMPRESA posarà a posar disposició del client totes les dades sobre el seu enviament, és a dir, nombre de seguiment, agència per la qual li va a arribar el mateix i número de telèfon de la missatgeria, perquè vostè pugui contactar amb ells i sàpiga en tot moment el lloc on es troba el seu enviament.

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat per vostè. En cas d'absència del destinatari, en el moment del lliurament, es deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega.

L'EMPRESA es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client.

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependrà de la modalitat triada. Aquestes condicions podran ser modificades.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que el/s producte/s han estat "lliurat/s" en el moment de signar la recepció dels mateixos en l'adreça de lliurament convinguda o en seva recollida a l'oficina de l'empresa de missatgeria.

Terminis de lliurament:

El termini de lliurament variarà en funció del producte i serà indicat en la fitxa del producte, sent el més usuals:

Modalitat enviament Normal: lliurament en 48 a 72h.

Entendrem aquests terminis de lliurament en dies laborals ( de dilluns a divendres ) i per comandes realitzades en pianoscabezudo.com abans de les 13:00 hores.

Disposem en pianoscabezudo.com d'articles els terminis de lliurament no es corresponen amb les condicions generals , però per a aquests articles estarà especificat correctament al seu fitxa els terminis de lliurament per als mateixos . Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació . Per això , és possible que variïn per raons logístiques o de força major .

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada , l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anular la comanda amb el reemborsament total del preu pagat . Tingueu en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes , diumenges ni dies festius .

Impossibilitat de lliurament:

Reservat el dret de retirar qualsevol article del nostre lloc web en qualsevol moment i/o treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'algun comanda després d'haver enviat el Confirmació de comanda, i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional.

No serem responsables davant Vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web pianoscabezudo.com, amb independència de si el producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat el Confirmació de comanda.

 

Article 5. Preus

 

Els preus a la pàgina web pianoscabezudo.com inclouen l'IVA, aplicable al dia de la comanda, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa a continuació:

PREU DELS ENVIAMENTS

Comandes amb lliurament ordinària en domicili : des de 6,74 €

El PREU DELS PRODUCTES serà el que figura en el lloc web. El preu està expressat amb els impostos inclosos, tal com aquests impostos són fixats en la data de l'acceptació de l'oferta. El preu ha de ser pagat totalment en efectuar la compra.

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en pianoscabezudo.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

 

Article 6. Pagament

 

El pagament de les comandes es pot efectuar utilitzant els següents modalitats:

Pagament amb targeta de crèdit

Pagament per PayPal

Pagament per transferència Bancaria

 

L'EMPRESA es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de pianoscabezudo.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat , des pianoscabezudo.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi , oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Pagament mitjançant targeta de crèdit o PAYPAL:

El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'empresa REDSÝS o PAYPAL i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament , les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a REDSÝS o PAYPAL. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades de L'EMPRESA. Les dades únicament es registren a la Passarel·la de Pagament Segur de REDSÝS o PAYPAL.

Les dades aportades estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de REDSÝS o PAYPAL, i en el cas que REDSÝS o PAYPAL no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

L'EMPRESA es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

Pagament mitjançant Transferència Bancària:

Aquest mètode de pagament estarà només disponible i en exclusiva per a determinats articles de pianoscabezudo.com, sent el client informat degudament d'aquesta circumstància. A més prèvia sol·licitud del client pianoscabezudo.com acceptarà pagaments mitjançant transferència de forma extraordinària quan així acordin ambdues parts.

 

Article 7. Política de devolucions

 

Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra

Tots els productes comprats en pianoscabezudo.com podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el/s producte/s adquirit/s dins d'un termini màxim de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament i que compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

L'EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va entregar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb què es va lliurar, el client haurà de tornar en una caixa protectora de les mateixes característiques per tal que el producte arribi al magatzem de L'EMPRESA amb les màximes garanties possibles.
  3. S'ha d'incloure una còpia de l' albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades, pel/s articles comprat/s. NOMÉS es retornarà l'import del/s article/s, MAI el de les despeses d'enviament, despeses de reemborsament i embalatge de regal.

La devolució s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data en que vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra, en cas de compres amb Targeta, o bé mitjançant transferència bancària, per a les comandes contra reembors, a un compte on el titular sigui la persona que realitzar la comanda. Sota cap concepte es realitzaran abonaments en comptes els seus titular sigui diferent de la persona que va fer la compra. Aquestes dades hauran de ser enviades pel client per correu electrònic. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment.

No és procedent el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte o d'aquells articles personalitzats.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en que vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte , s'haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte o mitjançant atencioncliente@pianoscabezudo.com, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix , en alguns casos demanarem ens enviïn foto dels desperfectes.

Un cop rebuda la notificació, ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo sobre com ha de procedir, i per que agència de missatgeria ha de fer, com a regla general aquests són els passos a seguir:

Haurà retornar el producte a l'adreça indicada a la factura que rebrà per correu, facilitant-nos les següents dades:

  1. Dades Personals
  2. La seva adreça e-mail
  3. Nombre de Comanda
  4. Motiu de la devolució
  5. Data de recepció de la comanda
  6. Data de devolució

Si us plau, torni l'article amb el vostre embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar a aquest.

Un cop rebuda la mercaderia a tornar, procedirem a examinar detingudament el producte tornat i li comunicarem per correu electrònic dins un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l'article no conforme.

En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar l'article i els costos en que vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegre. Les despeses de transport, reemborsament i empaquetat de regal no seran retornats en cas que la devolució sigui parcial. La devolució s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra o mitjançant transferència bancària per a les comandes abonats mitjançant reemborsament.

Si vostè té algun dubte , pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu atencioncliente@pianoscabezudo.com o bé trucant al 937 980 255

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

 

Article 8. Garantia dels productes adquirits

 

Conforme al Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, L'EMPRESA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

En el cas de manca de conformitat , haurà d'informar en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella , enviant un correu electrònic a atencioncliente@pianoscabezudo.com indicant les seves dades , el número de la factura de compra i l'anomalia detectada . En el cas de ser defecte de fabricació , L'EMPRESA es farà responsable dels costos de devolució , així com de les despeses relacionades amb la mà d'obra i els materials.

L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució. L'embalatge ha de trobar-se en perfecte estat i conservar tots els seus accessoris i instruccions d'origen per poder ser retornat.

Les instruccions per al correcte ús i instal·lació del producte, així que la documentació de garantia inclosa pels fabricants són d'obligada lectura pel comprador.

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs , accidents , especialment , accidents elèctrics , desgast , instal · lació i utilització no conforme a les instruccions del proveïdor.

Queden també exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel proveïdor.

Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d'informació, es pot posar en contacte amb el Servei d'atenció al client bé per correu electrònic a atencioncliente@pianoscabezudo.com o per telèfon al 937 980 255

 

Article 9. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

 

Les fotografies i els textos reproduïts que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

La responsabilitat de L'EMPRESA en relació amb qualsevol producte adquirit en pianoscabezudo.com estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d'aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

L'EMPRESA no podrà ser considerat responsable dels danys , sigui quina sigui la seva naturalesa , tant materials com no materials o corporals , que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats . El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors . L'EMPRESA no podrà ser considerat responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara el dany, pèrdua o perjudici hagi estat previsible per L'EMPRESA o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de L'EMPRESA en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió.

L'EMPRESA no podrà ser considerat responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o de no disponibilitat del producte, de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a L'EMPRESA per arribar a una resolució amistosa.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del venedor.

 

Article 10 . Propietat del contingut del website pianoscabezudo.com

 

Els elements d'aquesta web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda d'uns productes identificats per L'EMPRESA.

Totes les il·lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualssevol altres elements que formen part del web són propietat exclusiva de L'EMPRESA, o cedides sota llicència per la Marca del proveïdor.

S'adverteix als clients i usuaris que els drets de L'EMPRESA sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web , ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts , sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia , reproducció , adaptació , modificació , distribució , comercialització , comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel · lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts del web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de L'EMPRESA.

L'EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel · lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionats, directament o indirectament , amb els continguts inclosos a la seva web pianoscabezudo.com

 

Article 11. Comunicacions per escrit i notificacions

 

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar el lloc web pianoscabezudo.com. Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

A efectes contractuals, Vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el que s'ha disposat i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin al nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 

Article 12 . Política de privacitat

 

12.1. Dret d'informació

De conformitat amb l'entrada en vigor, el 19 d'abril de 2008, del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en endavant LOPD i aprovat per Reial decret 1720 /2009, Condicions Generals, titular del lloc web pianoscabezudo.com, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de L'EMPRESA amb les dades obtingudes a pianoscabezudo.com.

12.2. Finalitat

Les dades personals registrades per mitjà dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per pianoscabezudo.com amb la finalitat de mantenir la relació amb l'usuari, la gestió, administració, prestació i millora dels serveis que presta L'EMPRESA, l' estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis, l'enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial relacionada amb productes i serveis comercialitzats per L'EMPRESA o relacionats amb el sector en què treballa L'EMPRESA. El client autoritza de manera expressa L'EMPRESA perquè cedeixi les dades necessàries a la companyia de transport perquè s'encarregui del lliurament correcta de les comandes.

12.3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats en els formularis de registre a emplenar com a obligatoris són estrictament necessaris per atendre la petició o servei sol · licitat , sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a L'EMPRESA són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos mitjançant els formularis que estan disponibles a aquest efecte .

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que el compliment de qualsevol formulari existent en el Lloc Web pianoscabezudo.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a L'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web ia utilitzar el contingut de forma correcta, no realitzant cap tipus d'acció fraudulenta sobre la mateixa.

12.4. Consentiment de l' usuari

L'enviament de dades personals, mitjançant l' ús dels formularis electrònics de pianoscabezudo.com o, si escau, missatges de correu electrònic , suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat d'aquestes dades , i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis , productes i ofertes puntuals .

12.5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Si l'usuari decideix donar-se de baixa, les seves dades seran totalment cancel·lats.

Aquests drets es poden fer efectius, de forma àgil i gratuïta, ja sigui mitjançant formularis en la pròpia web oa través del correu electrònic. En cas de problemes per a la realització efectiva on-line, i per a qualsevol tipus de dubte respecte a la nostra política de privacitat de dades, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres via formulari a través de l'opció de "Contactar" disponible a la web oa través de l'email atencioncliente@pianoscabezudo.com.

Vostè tindrà el dret d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per exercir aquesta facultat Vostè podrà enviar email a atencioncliente@pianoscabezudo.com o bé per correu postal a :

Condicions Generals

12.6. Seguretat

pianoscabezudo.com manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de Juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

pianoscabezudo.com es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable , així com a conferir-los un tractament segur en les cessions , que, si escau , es puguin produir .

12.7. Informació sobre cookies, IPs i tècniques de "spamming"

L'usuari accepta l' ús de galetes i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

pianoscabezudo.com no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

12.8. Modificació de la present política de privacitat

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials , així com a pràctiques de la indústria , informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin . Així mateix , L'EMPRESA es reserva la rescissió dels serveis que realitza , en aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent.

 

Artículo 13. Legislació aplicable i jurisdicció

 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del venedor.

 

Artículo 14. Comentaris i suggeriments

 

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts . Li preguem que ens enviïn tals comentaris o suggeriments a través del nostre correu atencioncliente@pianoscabezudo.com


Contacti'ns

El nostre servei d'atenció al client funciona en horari de botiga (dilluns de 17:00 a 20:00, de dimarts a dissabte de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:00, i dissabte de 10:00 a 13:30)

Telèfon:937 980 255

Contacteu amb el nostre servei d'assistència