1. Dret d'informació

De conformitat amb l'entrada en vigor, el 19 d'abril de 2008, del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en endavant LOPD i aprovat per Reial decret 1720 /2009, Condicions Generals, Pianos Cabezudo SL amb el NIF B62446893 (en endavant l'EMPRESA), titular del lloc web www.pianoscabezudo.com(en endavant, pianoscabezudo), informa a l'usuari d' aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de l'EMPRESA amb les dades obtingudes a pianoscabezudo, estant inscrit aquest espai web a l'Agència Nacional de Protecció de Dades .

2. Finalitat

Les dades personals registrades per mitjà dels formularis habilitats a aquest efecte a pianoscabezudo.com són recaptades per l'EMPRESA amb la finalitat de mantenir la relació amb l'usuari, la gestió, administració, prestació i millora dels serveis que presta l'EMPRESA, l' estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis, l'enviament per mitjans tradicionals i / o electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial relacionada amb productes i serveis comercialitzats per L'EMPRESA o relacionats amb el sector en què treballa L'EMPRESA. El client autoritza de manera expressa a L'EMPRESA perquè cedeixi les dades necessàries a la companyia de transport perquè s'encarregui del lliurament correcte de les comandes.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats en els formularis de registre a emplenar com a obligatoris són estrictament necessaris per atendre la petició o servei sol·licitat, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'EMPRESA són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos mitjançant els formularis que estan disponibles a aquest efecte.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que el compliment de qualsevol formulari existent a pianoscabezudo o l’enviament d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de forma correcta, no realitzant cap tipus d'acció fraudulenta sobre la mateixa.

4. Consentiment de l' usuari

L'enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de pianoscabezudo.com o, si s’escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat d'aquestes dades, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis, productes i ofertes puntuals.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Si l'usuari decideix donar-se de baixa, les seves dades seran totalment cancel·lades.

Aquests drets es poden fer efectius, de forma àgil i gratuïta, ja sigui mitjançant formularis en la pròpia web o mitjançant el correu electrònic. En cas de problemes per a la realització efectiva on-line, i per a qualsevol tipus de dubte respecte a la nostra política de privacitat de dades, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres via formulari a través de l'opció “Contactar” disponible a la web.

Vostè tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per exercir aquesta facultat Vostè podrà enviar email a atencioclient@pianoscabezudo.com o bé per correu postal a:
Pianos Cabezudo SL, Carrer Iluro 5 baixos, 08302 Mataró (Barcelona) indicant el seu nom, cognom(s) i email d’usuari, adjuntant fotocòpia del seu DNI

6. Seguretat

L'EMPRESA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti mitjançant pianoscabezudo, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’EMPRESA es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions, que si s’escau, es puguin produir.

7. Informació sobre galetes, IPs i tècniques de “spamming”

L'usuari accepta l' ús de galetes i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic de pianoscabezudo.com utilitza galetes i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Tot i això, si l'usuari ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d' Internet.

L’EMPRESA no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats a pianoscabezudo.com o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( BOE de 14 de desembre de 1999 ) i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic ( BOE de 12 de juliol de 2002).

8. Modificació de la present política de privacitat

L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. Així mateix, L'EMPRESA es reserva la rescissió dels serveis que realitza, en aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent.

9. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts que es mostren a pianoscabezudo i especialment, articles, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, codi en llenguatge PHP, HTML, FLASH, Javascript, CSS, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L'EMPRESA i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a pianoscabezudo.

Els Usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda al Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres lleis aplicables.

L'usuari de pianoscabezudo s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa. En cas que vulgui formular algun suggeriment o comentari sobre la nostra Declaració de Drets d'Autor i Propietat Industrial pot contactar amb nosaltres dirigint-se a L'EMPRESA mitjançant l'opció de contactar disponible a la web.


Contacti'ns

El nostre servei d'atenció al client funciona en horari de botiga (dilluns de 17:00 a 20:00, de dimarts a dissabte de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:00, i dissabte de 10:00 a 13:30)

Telèfon:937 980 255

Contacteu amb el nostre servei d'assistència