ESCOLA DE MÚSICA KBMÚSICS
INSTRUMENTS
EDUCACIÓ MUSICAL
ALTRES ACTIVITATS

ESCOLA KBMÚSICS

A l’escola KBMúsics tenim un objectiu clar, i és fer dels ensenyaments musicals una eina que ajudi al desenvolupament de la sensibilitat i creativitat artística dels nostres alumnes, així com col·laborar al desenvolupament de les seves habilitats socials.

Per assolir aquest objectiu, estructurem la docència a partir de la personalització, ja que som conscients de la importància d’un acurat i progressiu ensenyament, tant per infants com per adults, i de les diferents formes i maneres d’enfocar els programes segons l’edat i formació de l’alumnat.

Aquesta personalització ens permet oferir classes d’instrument tant a nivell particular (professor i alumne), com classes col·lectives (en petit grup), complementades amb conjunts instrumentals, i classes d’educació musical i harmonia.

Inici

 

INSTRUMENTS

L’elecció d’un instrument és un fet íntimament relacionat amb l’oïda interna de cada persona, i per respectar-ho, i sempre des de la nostra intenció d’adaptar-nos al més possible als nostres alumnes, a KBMúsics oferim un ampli ventall d’instruments que engloben totes les famílies.

A més, a KBMúsics oferim ensenyaments des de la vessant clàssica, moderna i tradicional, per respectar la sensibilitat dels nostres intèrprets.

Si tens dubtes sobre quin és l’instrument que t’agradaria tocar, no en tinguis a l’hora de consultar-nos.

Les classes d’instrument s’estructuren en funció del nivell i l’edat, en classes col·lectives o individuals amb l’instrument propi, sempre complementades per l’aplicació de les evolucions als conjunts instrumentals.

Bàsic Músics 1

Per a nens i nenes de menys de 6 anys o que experimenten el seu primer contacte amb la Música. El Bàsic Músics 1 els ofereix 45 minuts de classe d’instrument en petit grup, i 45 minuts de conjunt instrumental.

Bàsic Músics 2

A partir dels 7 anys, les classes d’instrument s’allarguen a 1 hora setmanal. El Bàsic Músics 2 manté els 45 minuts de conjunt instrumental. Els nivells Bàsic també poden ser una opció molt vàlida per a aquells alumnes que volen provar un segon instrument, o que tenen dubtes sobre l’instrument que volen escollir.

Complet Músics 1

Per a aquells intèrprets que comencin a requerir més atenció amb el seu instrument, proposem fer una sessió de 30 minuts de forma individual, que han de permetre un avenç progressiu a una més alta velocitat, que redundarà en una millor confiança i seguretat de l’alumne.

Això, complementat amb les sessions de conjunt instrumental de 45 minuts a la setmana.

Complet Músics 2

A partir dels 10 anys, a més de la sessió de conjunt instrumental de 45 minuts, el Complet Músics 2 ofereix als intèrprets 45 minuts de sessió individual i personalitzada. Aquestes sessions més extenses permeten abordar repertoris més complexos, i preparar als intèrprets per treballar tant individualment com grupal, qualsevol obra.

Complet Músics 3

Per a alumnes de qualsevol edat, també oferim sessions individuals d’una hora de durada, a més de la sessió deconjunt instrumental de 45 minuts,

Si vols treballar un repertori lliure, aquesta pot ser la millor opció, ja que ofereix marge de treball per a un aprenentatge ràpid i estructurat.

Inici

EDUCACIÓ MUSICAL

Iniciació a la música:

Per a nens i nenes de menys de 5 anys.

És el primer contacte dels més petits amb el fet musical. La música es treballa d’una manera sensorial i vivencial, sota la forma de joc, amb cançons, danses, audicions..., que permeten la pràctica i el desenvolupament de les facultats musicals i motrius de l’infant, tot treballant l’oïda i el sentit rítmic.

Aquest treball es basa en l’experimentació sonora i musical, introduint els diferents conceptes de manera progressiva. En l’últim any incorporem la presentació d’instruments, de manera que els alumnes veuen, manipulen i aprenen les nocions bàsiques de diferents instruments amb l’objectiu de poder decidir quin serà l’instrument que aprendran a tocar.

Preliminar 1 i 2:

De 6 a 7 anys (1r de primària).

Té com a objectiu bàsic assolir les bases del llenguatge musical per tal d’accedir al nivell elemental, tot introduint la grafia musical bàsica, i continuant amb el treball de la veu i l’entonació i el treball de rítmica. Els petits músics es poden iniciar en el món de la pràctica instrumental treballant amb l’instrument escollit, combinades amb les sessions de conjunt instrumental.

A partir d’aquesta edat, els alumnes es poden incorporar com a cantaires a la Coral Caldo de Notes.

Nivell elemental LOGSE

A partir de 8 anys (3r de primària)

Durant aquesta etapa els alumnes segueixen un programa complet, en el qual es treballa el llenguatge musical, i la pràctica instrumental (tan individual com col•lectiva). Al final del cicle, l’alumne haurà assolit el nivell necessari per superar, si així ho desitja, la prova d’accés al Nivell Mitjà de la Generalitat de Catalunya.

El nostre objectiu, però, va més enllà de la superació d’un examen, ja que pretenem oferir una formació musicalorientada al desenvolupament de les capacitats de l’alumne, que li permetin una àmplia autonomia musical.

Nivell mitjà LOGSE

Són els estudis que segueixen els objectius del Grau Mitjà reglat. Es poden cursar a qualsevol dels Conservatoris de Catalunya (prèvia superació de la prova d’accés) o bé a la nostra escola, de forma lliure. En qualsevol cas, us oferim el seguiment d’un aprenentatge progressiu i personalitzat a les vostres necessitats.

Inici

 

ALTRES ACTIVITATS

Si t’agrada la música, també en pots gaudir, d’una manera diferent.

Toques algun instrument? pots provar a incorporar-te en algun dels nostres conjunts instrumentals.Conjunts instrumentals

Informa’t dels diferents horaris i formacions en que pots participar. Un grup de cambra? Un combo de jazz? de batukada? Tenim diverses opcions en funció del teu instrument, la teva edat, els teus gustos musicals...

Com sempre, la personalització és la nostra prioritat. Segur que et trobem un conjunt adequat.


Inici


Contacti'ns

El nostre servei d'atenció al client funciona en horari de botiga (dilluns de 17:00 a 20:00, de dimarts a dissabte de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:00, i dissabte de 10:00 a 13:30)

Telèfon:937 980 255

Contacteu amb el nostre servei d'assistència